Dosbarthiadau Dawns, Ioga a Lles

Salsa Night with Eddie Hunt – 7th Dec

Salsa Night with Eddie Hunt – 7th Dec

£5.00£10.00

Salsa Night with Eddie Hunt

*** Dydd Mercher @ 20:30 (BST) ***


Gwybodaeth diogelwch COVID


"Byddwn yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru. Gellir cyflwyno'r dosbarth hwn naill ai fel gwaith partner neu waith troed.

Ni chaniateir ad-daliad o’r pryniad hwn.

This product is currently out of stock and unavailable.

Salsa Night with Eddie Hunt

Dosbarth lefel agored

Eddie Hunt

Noder! Oni bai ein bod yn canslo'r dosbarth neu'n cael eich cynghori i hunan-ynysu trwy Track & Trace, nid ydym yn cynnig ad-daliadau na chyfnewid credydau ar ein dosbarthiadau.

0
    0
    Eich Cert
    Mae eich certyn wagDychwelyd i'r Siop