Darganfod Ardour: Lles, Dawns a Chreadigrwydd yng Nghaerdydd

Belly Dancing classes with Laura – June

Belly Dancing classes with Laura – June

£10.00£25.00

Belly

Belly


Cynhelir dosbarthiadau Bolddawnsio gyda Laura mewn blociau o 3 wythnos yn Academi Ardour bob mis!

The first 3-week block will take place on the 6th, 13th and 20th June. You can purchase this as a course or as a drop-in session.

Amser: Nos Iau 7.30-8.30pm

Lleoliad: Ardour Academy, Wellfield Road, CF24 3PE

This product is currently out of stock and unavailable.

Dosbarthiadau Dawnsio Bol gyda Laura

Gwisgwch ddillad cyfforddus. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn dawnsio’n droednoeth, ond mae croeso ichi wisgo hosanau neu esgidiau cyfforddus. Mae’n bwysig ichi deimlo’n hapus ac yn gyfforddus ????

Ynglŷn â Laura:
Maya Fusion Dance yw’r enw ffitrwydd a pherfformio bolddawnsio a grëwyd gan Laura. Mae Laura wedi bod yn folddawnswraig ers mwy na 15 mlynedd. Dechreuodd folddawnsio i gael ei chefn ati ar ôl salwch difrifol. Cynigiodd bolddawnsio gyfle iddi gryfhau a gwella’i hyblygrwydd mewn ffordd ddiogel, a llwyddodd i danio ynddi gariad at ddawnsio. Mae hi wedi bod yn addysgu ers oddeutu 6 blynedd ac mae hi wedi perfformio’n broffesiynol ar hyd a lled y wlad. Laura hefyd yw cyd-sylfaenydd y grŵp dawnsio a pherfformio Ember Collective, ac mae’n perfformio gyda thân.

Every Thursday, Ardour Academy hosts a captivating Belly Dancing class led by the talented instructor Sophie. Participants, like Tracey, rave about the diverse and inclusive atmosphere that characterizes this class. Regardless of age or dancing expertise, individuals find themselves immersed in a friendly environment that fosters learning and enjoyment.

The Belly Dancing class serves as a fantastic workout, combining the joy of movement with the benefits of physical activity. Participants appreciate the balance between fun and fitness that Sophie brings to the class, making it an ideal choice for those seeking both a lively dance experience and a great workout.

Ardour's commitment to inclusivity shines through in this Belly Dancing class as well. The welcoming atmosphere, combined with Sophie's expertise, ensures that individuals of all backgrounds and abilities feel comfortable and encouraged to express themselves through the art of belly dance. Overall, Ardour's Thursday Belly Dancing class with Sophie embodies the spirit of community, creativity, and well-being that defines the academy's offerings.
Home Page
Accessibility
Classes & Events
Our Instagram
LinkedIn
Facebook

Noder! Oni bai ein bod yn canslo'r dosbarth neu'n cael eich cynghori i hunan-ynysu trwy Track & Trace, nid ydym yn cynnig ad-daliadau na chyfnewid credydau ar ein dosbarthiadau.

FAQ: How does Ardour Academy support the LGBTQ+ community

Ardour Academy is committed to creating a welcoming and supportive environment for the LGBTQ+ community. We offer LGBTQ+ inclusive events and work continuously to promote diversity and inclusion.

0
    0
    Your Bag
    Your bag is emptyAll Classes & Events