Darganfod Ardour: Lles, Dawns a Chreadigrwydd yng Nghaerdydd

Slow Commercial Choreography – June 2024

Slow Commercial Choreography – June 2024

£8.00£28.00


Dosbarth Coreograffi Masnachol Araf

Slow Commercial Choreography class

Mae Alexa yn dysgu dosbarth Coreograffi wythnosol yn Ardour!

Dydd Mawrth 7:45pm-8:30pm.

This product is currently out of stock and unavailable.

Coreograffi Masnachol Araf

Beth i’w ddisgwyl?
Mae hwn yn ddosbarth lefel-agored. Bydd Alexa yn dysgu symudiadau dawns masnachol, ar gyflymder araf a chymedrol i sicrhau nad yw’n rhy anodd, ac yn addas ar gyfer gwahanol allu gan wneud i bawb deimlo’n bositif.

Yn addas ar gyfer?
Unrhyw un sydd â diddordeb mewn coreograffi, dawns fasnachol, dawns a ffitrwydd. Mae Ardour yn lle a arweinir gan awyrgylch cwiar, hwb creadigol a diogel sy’n llawn croeso.

Gallwch ddod ag esgidiau sodlau os hoffech wneud hynny, ond nid yw’n orfodol.

Cost: £8 fesul dosbarth neu gallwch brynu tocyn misol ar gyfer y dosbarth hwn.

Ardour Academy is A not for profit organisation, Connecting people through the Arts. They are based in the capital city of Wales. In the heart of Cardiff on Wellfield Road.
Located in the heart of Cardiff on Wellfield Road, this class is in line with their mission to connect people through the arts.The Body Positive class at Ardour Academy provides a safe and supportive environment where individuals of all body types can embrace self-confidence and self-acceptance. It's a celebration of body diversity and uniqueness.Participants in this class learn dance moves and choreography that emphasize self-expression and storytelling through performance. It's an inclusive experience that encourages self-love and self-empowerment.Ardour Academy's dedication to inclusivity is evident in their promotion of body positivity. This class fosters connections and celebrates individuality in the heart of the Welsh capital, contributing to a more confident and connected community.

Home Page
Accessibility
Classes & Events
Our Instagram
LinkedIn
Facebook

Noder! Oni bai ein bod yn canslo'r dosbarth neu'n cael eich cynghori i hunan-ynysu trwy Track & Trace, nid ydym yn cynnig ad-daliadau na chyfnewid credydau ar ein dosbarthiadau.

FAQ: What is contemporary dance?

Mae natur dawns gyfoes yn wrthryfelgar! Fe'i crëwyd mewn ymateb i reolau tyn bale a mathau eraill o ddawns. Mae'n fynegiannol, ac wedi ei hysbrydoli gan amrywiol fathau o ddawns ond yn bwysicaf oll mae' n rhoi rhyddid i chi ddehongli symudiad yn eich ffordd unigryw chi eich hun.

0
    0
    Your Bag
    Your bag is emptyAll Classes & Events