Darganfod Ardour: Lles, Dawns a Chreadigrwydd yng Nghaerdydd

Tango Café

Tango Café


Tango Café yn Academi Ardour yng Nghaerdydd

Dydd Iau olaf y mis. 8:30pm tan 11pm

Bydd yna gyfuniad o gerddoriaeth tango, danteithion cartref (cacennau, bisgedi) a bar. Lleoliad anffurfiol cyfeillgar y gallwch ddod i gysylltu â ffrindiau a dawnsio neu eistedd a sgwrsio.

Mae tocynnau’n £5 wrth y drws

Tango Café

Nid oes angen partner arnoch.

Dillad:
Gwisgwch ddillad cyfforddus sy'n eich caniatáu i symud yn rhwydd. Mae gwisgo haenau yn beth doeth hefyd, oherwydd byddwch yn sicr o chwysu wrth ddawnsio. dancing.

Esgidiau:
Esgidiau meddal a fydd yn caniatáu i chi lithro’n rhwydd o un ystum i’r llall neu droi ar un droed. I’r rhai sy’n dymuno canolbwyntio ar ddilyn byddai esgidiau sodlau uchel o fantais, ond nid yn angenrheidiol.

Ardour Academy is A not for profit organisation, Connecting people through the Arts. They are based in the capital city of Wales. In the heart of Cardiff on Wellfield Road.
Tell me about their Tango Cafe dance practice on the last Thursday of the month, and use short paragraphs please.Ardour Academy organizes a monthly event called "Tango Cafe," which takes place on the last Thursday of each month. Located in the heart of Cardiff on Wellfield Road, this event aligns with their mission of connecting people through the arts.At "Tango Cafe," participants gather to explore the captivating world of tango dance. It's a social practice session where individuals, regardless of their dance experience, can come together and enjoy the rhythmic and passionate art form.The event offers a relaxed atmosphere for dancers of all levels, providing opportunities for skill development and connection. Instructors or experienced dancers often join to offer guidance, ensuring inclusivity and making it accessible to everyone.By hosting "Tango Cafe" regularly, Ardour Academy strengthens the sense of community and artistic expression in Cardiff's cultural landscape. It's a monthly celebration of movement and connection, enriching the arts scene in the capital city of Wales.

Home Page
Accessibility
Classes & Events
Our Instagram
LinkedIn
Facebook

Noder! Oni bai ein bod yn canslo'r dosbarth neu'n cael eich cynghori i hunan-ynysu trwy Track & Trace, nid ydym yn cynnig ad-daliadau na chyfnewid credydau ar ein dosbarthiadau.

FAQ: How can I stay updated with Ardour Academy’s schedule and news

You can stay up to date by subscribing to our newsletter, or connecting with us on Facebook, Instagram or LinkedIn. We regularly post updates on our classes, events, and other exciting news.

0
    0
    Your Bag
    Your bag is emptyAll Classes & Events