Darganfod Ardour: Lles, Dawns a Chreadigrwydd yng Nghaerdydd

Cwrs Darlunio Ffigur 4-wythnos - Mai

Cwrs Darlunio Ffigur 4-wythnos - Mai

£8.50£30.00


drawing

drawing

Yn dechrau: DYDD MERCHER, 8 MAI 2024 AM 19:15

Yn cynnwys model gwahanol bob wythnos, bydd gennym gyfle i ddarlunio a chreu delweddau gyda’n gilydd.

Bydd pwyslais ar lesiant a mwynhad drwy archwiliad creadigol wrth gyfleu’r ffigur wedi’i wisgo.

Yn ôl yr arfer, bydd ein tiwtor yn sicrhau amgylchedd diogel, cymunol a chefnogol i chi allu ymlacio ynddo, gan alluogi eich creadigrwydd i ddatblygu.

Ym mhob sesiwn bydd gennym gyfle i ddefnyddio gwahanol gyfryngau artistig. Darperir yr holl ddeunyddiau fel rhan o gost y cwrs.

Wythnos 1 (8 Mai): pensil

Wythnos 2 (15 Mai): siarcol a sialc

Wythnos 3 (22 Mai): pastelau ysgafn

Wythnos 4 (29 Mai): pensil a dyfrlliw

Cost y cwrs yw £25, neu £10 i rai sy’n fyddar neu sydd â nam ar eu clyw a rhai sydd â Phasys Caledi.

Bydd cymorth cyfathrebu Iaith Arwyddion Prydain ar gael bob wythnos.

Sylwer: nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael, felly cofiwch drefnu lle ymlaen llaw rhag ofn ichi gael eich siomi.

This product is currently out of stock and unavailable.

Pethau'r Gwanwyn: Cwrs Arlunio a Chrefft 4 wythnos gyda Caroline Richards

Bydd Caroline yn rhoi arweiniad i chi gyda chynllunio, darlunio a braslunio eich eitemau ysbrydoledig gan ddefnyddio amrywiaeth o wahanol ddeunyddiau. Yna byddwch yn symud tuag at gynllunio 3D gan ddefnyddio ffelt, ffabrig a phwytho er mwyn dod â’ch creadigaeth yn fyw!

This course aligns with their mission of connecting people through the arts and is conveniently located in the heart of Cardiff on Wellfield Road."Mythical Creatures" is a captivating course that encourages participants to explore their imagination and artistic skills. It's designed for individuals of all ages and levels of artistic experience, making it accessible and enjoyable for everyone.During the course, participants dive into the enchanting world of mythical creatures, learning how to bring these fantastical beings to life on paper. The emphasis is on fostering creativity and self-expression through art.

Ardour Academy's commitment to fostering connections and creativity shines through in this course. It's a fun and imaginative opportunity for individuals to unleash their artistic talents, connect with others who share a passion for art, and embark on a journey into the realm of mythical creatures right in the heart of the Welsh capital city.

Home Page
Accessibility
Classes & Events
Our Instagram
LinkedIn
Facebook

Gwybodaeth Ychwanegol

Weight N/A

Noder! Oni bai ein bod yn canslo'r dosbarth neu'n cael eich cynghori i hunan-ynysu trwy Track & Trace, nid ydym yn cynnig ad-daliadau na chyfnewid credydau ar ein dosbarthiadau.

FAQ: How can I stay updated with Ardour Academy’s schedule and news

You can stay up to date by subscribing to our newsletter, or connecting with us on Facebook, Instagram or LinkedIn. We regularly post updates on our classes, events, and other exciting news.

0
    0
    Your Bag
    Your bag is emptyAll Classes & Events