Darganfod Ardour: Lles, Dawns a Chreadigrwydd yng Nghaerdydd

Cwrs Salsa 6 wythnos - Mai-Mehefin

Cwrs Salsa 6 wythnos - Mai-Mehefin

£15.00£40.00


Salsa

Salsa

Gobeithio bydd modd i chi ymuno â ni ar gyfer ein cwrs 6 wythnos i ddechreuwyr!

Bydd y sesiynau'n cael eu cynnal ar ddyddiau Mercher 8:30-9:30pm. Bydd cyfle i chi ymarfer tan 10pm os hoffech chi aros ar ôl y sesiwn a dod i adnabod pawb yn well ????

Dyddiadau'r dosbarth yw:
8, 15 & 29 Mai a 5, 12 & 26 Mehefin..

*Sylwer nad oes sesiynau ar yr 22 Mai a'r 19 Mehefin..

Bydd y cwrs cyfan yn costio £40, sydd tua £6.50 y dosbarth.

Mae'n addas ar gyfer dechreuwyr yn ogystal â'r rhai sydd â rhywfaint o brofiad salsa.

Bydd cymorth cyfathrebu BSL ar gael yn y sesiynau hyn.

Noder! Oni bai ein bod yn canslo'r dosbarth neu'n cael eich cynghori i hunan-ynysu trwy Track & Trace, nid ydym yn cynnig ad-daliadau na chyfnewid credydau ar ein dosbarthiadau.

FAQ: What should I do if I have additional questions or need assistance

If you have any more questions or need assistance with anything related to Ardour Academy, please reach out to our friendly team via e-bost or phone. We’re here to help and ensure you have a fantastic experience with us!

0
    0
    Your Bag
    Your bag is emptyAll Classes & Events