Darganfod Ardour: Lles, Dawns a Chreadigrwydd yng Nghaerdydd

Tango Taster – 2nd May

Tango Taster – 2nd May

£8.00


Argentine Tango

Argentine Tango

Thursday 2nd May 6:30 until 7:30

Our 6 week course starts end of May. This is a great opportunity to try a session and get to know our teachers.

Out of stock

Tango’r Ariannin i Ddechreuwyr

Dawns gymdeithasol fyrfyfyr yw Tango’r Ariannin. Mae’r dosbarth hwn yn ceisio rhoi’r technegau sylfaenol sydd eu hangen arnoch i allu dawnsio gyda dawnsiwr tango arall mewn lleoliad cymdeithasol.
Bydd y dosbarth yn ymdrin ag elfennau o’r ddawns tango megis arwain a dilyn, y goflaid, cerdded, ystumio ac adlamu.

Dillad:
Gwisgwch ddillad cyfforddus sy'n eich caniatáu i symud yn rhwydd. Mae gwisgo haenau yn beth doeth hefyd, oherwydd byddwch yn sicr o chwysu wrth ddawnsio.

Esgidiau:
Esgidiau meddal a fydd yn caniatáu i chi lithro’n rhwydd o un ystum i’r llall neu droi ar un droed. I’r rhai sy’n dymuno canolbwyntio ar ddilyn byddai esgidiau sodlau uchel o fantais, ond nid yn angenrheidiol.

Ardour Academy is A not for profit organisation, Connecting people through the Arts. They are based in the capital city of Wales. In the heart of Cardiff on Wellfield Road.
Tell me about their Tango Cafe dance practice on the last Thursday of the month, and use short paragraphs please.Ardour Academy organizes a monthly event called "Tango Cafe," which takes place on the last Thursday of each month. Located in the heart of Cardiff on Wellfield Road, this event aligns with their mission of connecting people through the arts.At "Tango Cafe," participants gather to explore the captivating world of tango dance. It's a social practice session where individuals, regardless of their dance experience, can come together and enjoy the rhythmic and passionate art form.The event offers a relaxed atmosphere for dancers of all levels, providing opportunities for skill development and connection. Instructors or experienced dancers often join to offer guidance, ensuring inclusivity and making it accessible to everyone.By hosting "Tango Cafe" regularly, Ardour Academy strengthens the sense of community and artistic expression in Cardiff's cultural landscape. It's a monthly celebration of movement and connection, enriching the arts scene in the capital city of Wales.Home Page
Accessibility
Classes & Events
Our Instagram
LinkedIn
Facebook

Noder! Oni bai ein bod yn canslo'r dosbarth neu'n cael eich cynghori i hunan-ynysu trwy Track & Trace, nid ydym yn cynnig ad-daliadau na chyfnewid credydau ar ein dosbarthiadau.

FAQ: How can I register for classes and events

To register for our classes and events, look thro our timetable and select the specific class or event you’re interested in. You’ll find registration information and payment options there.

0
    0
    Your Bag
    Your bag is emptyAll Classes & Events