Darganfod Ardour: Lles, Dawns a Chreadigrwydd yng Nghaerdydd

Beginners Argentine Tango – (May-June)

Beginners Argentine Tango – (May-June)

£9.00£40.00


Argentine Tango

Argentine Tango

6 week course starting Thursday 23rd May
Nos Iau 6:30pm tan 7:30pm

Mae’r cwrs yn addas i ddechreuwyr, gan gynnwys y rhai cwbl ddibrofiad, a'r rhai sy’n dymuno canolbwyntio ar dechnegau sylfaenol.

£40 am y cwrs cyfan (Bydd galw heibio yn costio £9 os bydd lle ar gael)

Nid oes angen partner arnoch.

Tango’r Ariannin i Ddechreuwyr

Dawns gymdeithasol fyrfyfyr yw Tango’r Ariannin. Mae’r dosbarth hwn yn ceisio rhoi’r technegau sylfaenol sydd eu hangen arnoch i allu dawnsio gyda dawnsiwr tango arall mewn lleoliad cymdeithasol.
Bydd y dosbarth yn ymdrin ag elfennau o’r ddawns tango megis arwain a dilyn, y goflaid, cerdded, ystumio ac adlamu.

Dillad:
Gwisgwch ddillad cyfforddus sy'n eich caniatáu i symud yn rhwydd. Mae gwisgo haenau yn beth doeth hefyd, oherwydd byddwch yn sicr o chwysu wrth ddawnsio.

Esgidiau:
Esgidiau meddal a fydd yn caniatáu i chi lithro’n rhwydd o un ystum i’r llall neu droi ar un droed. I’r rhai sy’n dymuno canolbwyntio ar ddilyn byddai esgidiau sodlau uchel o fantais, ond nid yn angenrheidiol.

Ardour Academy is A not for profit organisation, Connecting people through the Arts. They are based in the capital city of Wales. In the heart of Cardiff on Wellfield Road.
Tell me about their Tango Cafe dance practice on the last Thursday of the month, and use short paragraphs please.Ardour Academy organizes a monthly event called "Tango Cafe," which takes place on the last Thursday of each month. Located in the heart of Cardiff on Wellfield Road, this event aligns with their mission of connecting people through the arts.At "Tango Cafe," participants gather to explore the captivating world of tango dance. It's a social practice session where individuals, regardless of their dance experience, can come together and enjoy the rhythmic and passionate art form.The event offers a relaxed atmosphere for dancers of all levels, providing opportunities for skill development and connection. Instructors or experienced dancers often join to offer guidance, ensuring inclusivity and making it accessible to everyone.By hosting "Tango Cafe" regularly, Ardour Academy strengthens the sense of community and artistic expression in Cardiff's cultural landscape. It's a monthly celebration of movement and connection, enriching the arts scene in the capital city of Wales.Home Page
Accessibility
Classes & Events
Our Instagram
LinkedIn
Facebook

Noder! Oni bai ein bod yn canslo'r dosbarth neu'n cael eich cynghori i hunan-ynysu trwy Track & Trace, nid ydym yn cynnig ad-daliadau na chyfnewid credydau ar ein dosbarthiadau.

FAQ: Why try contemporary dance?

Mae'n ffordd ddifyr o gadw'n heini, gwneud y corff yn hyblyg, cwrdd â phobl newydd a dysgu techneg a chyfres o symudiadau mewn amgylchedd croesawgar.

0
    0
    Your Bag
    Your bag is emptyAll Classes & Events